Ławka WEGA

Ławka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznejŁawka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznejŁawka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznejŁawka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej
Ławka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej
Ławka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej
Ławka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej
Ławka miejska WEGA dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej

Pre­zen­to­wa­ne ław­ki wy­po­sa­żo­ne są w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem. Ko­lo­ry wy­stę­pu­ją­ce w ele­men­tach drew­nia­nych do wy­bo­ru np: kasz­tan, drew­no eg­zo­tycz­ne­,dąb na­tu­ral­ny. Na za­mó­wie­nie ofe­ru­je­my sie­dzi­ska z kom­po­zy­tów two­rzyw sztucz­nych, któ­rych za­le­tą jest du­ża trwa­łość i od­por­ność na zmien­ne wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne.

Cena od
Cena:3136,50PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:3136,50PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:190 cm
Szerokość:40 cm
Wysokość:46.5 cm
Waga:300 kg.
Wolnostojąca ławka betonowa bez oparcia z wygodnym siedziskiem wykonanym z drewna iglastego lub egzotycznego. Siedzisko stanowi pięć desek o wymiarach: 140x7,5x 5,8cm. Siedzisko wykonane z drewna iglastego, zabezpieczonego powierzchniowo impregnatem, jako opcja: tarcica egzotyczna MERANTI. Ławka wykonana w technologii betonu płukanego.

Kupujący ten produkt kupili także: