O firmie

HISTORIA NASZEJ FIRMY SIĘGA DRUGIEJ POŁOWY LAT OSIEMDZIESIĄTYCH UBIEGŁEGO STULECIA.

Wyjazd do Szwecji przerodził się w poczucie misji przenoszenia tamtejszych standardów estetyki przestrzeni miejskich na polski grunt. Owocem doświadczenia tam zdobytego oraz głębokiego pragnienia odczarowania szarości polskich miast jest Styl-Bet.

Od 28 lat przyczyniamy się do poprawy wizerunku naszych miast, ulic i ogrodów. W parkach i na skwerach tworzymy przestrzenie, w których mieszkańcy mogą i chcą się spotykać. W dzielnicach oddzielamy to, co wspólne od tego co prywatne. W przydomowych podwórkach budujemy miejsca spotkań człowieka z naturą. Uważamy, że najważniejszym elementem miasta jest człowiek i dla jego bezpieczeństwa, wygody oraz zadowolenia współtworzymy infrastrukturę.

Zagospodarowanie dworca głównego w Malmo było dotąd jednym z najbardziej wymagających, ale jednocześnie nobilitujących realizacji. Nasza estetyka inspirowana skandynawską prostotą została doceniona u źródła. Jednak najistotniejszym dla nas wyróżnieniem jest zaufanie każdego Klienta, który pozwala właśnie nam uczestniczyć w kreowaniu swojej przestrzeni, tak prywatnej jak i publicznej.