Kosz uliczny WEGA 30 ltr.

Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.
Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.
Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.
Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.
Kosz miejski z serii WEGA wykonany w technologii betonu płukanego. Z wkładem o pojemności 30 litrów.
Kosz uliczny WEGA o wymiarach zewnętrznych 40 x 40 x wys. 46,5 cm – do­sto­so­wa­ny do ław­ki WEGA za­rów­no wy­mia­ra­mi jak i kształ­tem. Do­brze pre­zen­tu­je się w ze­sta­wie­niu z ław­ką ale i osob­no. Jest to nie­wiel­kiej po­jem­no­ści kosz o pod­sta­wie kwa­dra­to­wej i okrą­głym wkła­dzie z bla­chy ocyn­ko­wa­nej wy­po­sa­żo­nym w po­piel­nicz­kę peł­nią­cą funk­cję uchwy­tu. Nie­du­ża, pro­sta bry­ła ko­sza dys­kret­nie speł­nia­jąc swo­ją głów­ną funk­cję, uatrak­cyj­ni mniej­sze prze­strze­nie uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej a tak­że bu­dyn­ki, do­da­jąc im no­wo­cze­sne­go cha­rak­te­ru.
Cena od
Cena:1218,93PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1218,93PLN
Ilość(szt.):

Kosz uliczny o wymiarach zewnętrznych (dł. × szer. × wys.) równych: 40 × 40 × 46,5cm. Wymiary wewnętrzne wyrobu (ø górą/ dołem) równe 32/29,5cm. Kosz posiada pojedyncze fazowanie z każdej strony o szerokości 5mm. Pojemność kosza wynosi 30L. Kosz stworzony w technologii betonu płukanego. Kosz betonowy zbrojony, bez dna. Wyposażeniem dodatkowym jest wkład wykonany z blachy ocynkowanej z popielniczką.Kupujący ten produkt kupili także: