Kosz uliczny LARGO VACANT 60 ltr

Kosz uliczny należący do rodziny produktów LARGO VACANT. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów kruszyw naturalnych. Kosz wyposażony został w stalowy wkład z popielniczką oraz daszkiem.Kosz uliczny należący do rodziny produktów LARGO VACANT. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów kruszyw naturalnych. Kosz wyposażony został w stalowy wkład z popielniczką oraz daszkiem.
Kosz uliczny należący do rodziny produktów LARGO VACANT. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów kruszyw naturalnych. Kosz wyposażony został w stalowy wkład z popielniczką oraz daszkiem.
Kosz uliczny należący do rodziny produktów LARGO VACANT. Dostępny w szerokiej ofercie kolorów kruszyw naturalnych. Kosz wyposażony został w stalowy wkład z popielniczką oraz daszkiem.

Kosz Largo Vacant (seria LARGO) o pod­sta­wie pro­sto­ką­ta o wy­mia­rach 40 cm x 45 cm, o po­jem­no­ści 60 l. Za­sto­so­wa­ny wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z prze­dłu­że­niem jed­nej ścia­ny two­rzą­cej da­szek, słu­ży rów­nież jako uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da. Kosz Lar­go Vacant po­sia­da atu­ty wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych przez nas ko­szy, do­stęp­ny w peł­nej ga­mie ko­lo­rów kru­szyw. No­wo­cze­sny wy­gląd tego ko­sza czy­ni go nie­ba­nal­nym wy­po­sa­że­niem te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.

Cena od
Cena:1558,41PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1558,41PLN
Ilość(szt.):
Kosz uliczny prostokątny o wymiarach zewnętrznych (długość x szerokość × wys.) 45 × 40 × 83cm; Wykończenie w technologii betonu płukanego. Wyposażeniem kosza jest wkład ze stali nierdzewnej o pojemności 60ltr.

Kupujący ten produkt kupili także: