Donica KULA

Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.
Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.
Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.
Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.
Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.
Donica okrągła kula fi 60 cm. Wykonana w technologii betonu płukanego.
Donica betonowa KULA wykonana w technologii betonu płukanego. Do­ni­ca ta peł­ni funk­cję ozdob­ną, a jej kształt i for­ma to nowa pro­po­zy­cja wy­stro­ju ar­chi­tek­to­nicz­ne­go te­re­nów ze­wnę­trznych. Do­stęp­na w 39 ko­lo­rach z wy­ko­rzy­sta­niem na­tu­ral­nych kru­szyw w po­sta­ci żwi­rów i gry­sów. Za­sto­so­wa­nie: te­re­ny zie­lo­ne, pla­ce, na­wierzch­nie be­to­no­we i ta­ra­sy. Do­star­cza­na jest w dwóch ele­men­tach do zło­że­nia. Gwa­ran­tu­je­my wy­so­ką ja­kość, oraz trwa­łość fak­tu­ry kru­szy­wo­wej.
Cena od
Cena:931,11PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:931,11PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Średnica:60 cm
Wysokość:54 cm
Waga:102 kg.
Donica betonowa w kształcie kulistym o średnicy zew. ø60cm, wew. ø52cm, wys. 54cm. Wyrób posiada otwór odwadniający o średnicy ø4cm górą, zbieżny do dołu na ø3cm. Wymiar otwory donicy wynosi
ø30,5cm. Donica posiada podstawę o średnicy ø28cm, wys. 2,6cm. Głębokość donicy do otworu odwadniającego równa 49,5cm. Grubość ścianki wyrobu równa 4cm.  Wykończenie w technologii betonu płukanego.