Stół ogrodowo - parkowy

Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.
Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.
Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.
Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.
Stół wykonany w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa, wyposażony w blat z drewna iglastego.

Pro­po­no­wa­ny stół ogro­do­wo­-par­ko­wy z fun­da­men­tem mo­że być uzu­peł­nie­niem ła­wek par­ko­wych. Ele­men­ty z be­to­nu­ płu­ka­ne­go z wy­ko­rzy­sta­niem bo­ga­tej gamy kru­szyw na­tu­ral­nych wy­stę­pu­ją łącz­nie z kom­ple­tem śrub mon­ta­żo­wy­ch o­cyn­ko­wa­nych oraz z go­to­wy­mi do mon­ta­żu drew­nia­ny­mi ele­men­ta­mi bla­tu. Ele­men­ty drew­nia­ne za­bez­pie­cza­my­ im­pre­gna­ta­mi w ko­lo­rach: kasz­tan, he­ban, drew­no eg­zo­tycz­ne, dąb na­tu­ral­ny.

Cena od
Cena:2699,85PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:2699,85PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:120 cm
Szerokość:59.5 cm
Wysokość:79 cm
Waga:200 kg.
Stół parkowo-ogrodowy o wymiarach (długość x szerokość x wysokość całkowita/użytkowa) 120 x 59,5 x109,2/ 79,2cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego.

Kupujący ten produkt kupili także: