Siedzisko LARGO

Betonowe siedzisko z elementami z drewnianymiBetonowe siedzisko z elementami z drewnianymiBetonowe siedzisko z elementami z drewnianymi
Betonowe siedzisko z elementami z drewnianymi
Betonowe siedzisko z elementami z drewnianymi
Betonowe siedzisko z elementami z drewnianymi
Podstaowa wersja betonowego siedziska LAR­GO po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły. Za­sto­so­wa­ne wzor­nic­two urze­ka odro­bi­ną eks­tra­wa­gan­cji a jed­no­cze­śnie pro­stą ele­gan­cją for­my. Wy­cho­dząc na­prze­ciw po­my­słom współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, po­wierzch­nie po­zio­me po­kry­te są drew­nem umoż­li­wia­jąc róż­ne po­zy­cje sie­dze­nia.
Cena od
Cena:2108,22PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:2108,22PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:80 cm
Szerokość:55 cm
Wysokość:70 cm
Waga:290 kg.
Wolnostojące siedzisko betonowe bez oparcia. Produkt wykonany w technologii betonu płukanego.