Siedzisko DROPS deco

Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.
Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.
Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.
Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.
Duże siedzisko wykonane w technologii betonu architektonicznego.

Okrągłe siedzisko Drops deco o wymiarach (średnica/ wysokość) 150 cm/46 cm, wykonane w technologii betonu architektonicznego. Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Siedzisko Drops deco po­mi­mo znacz­nej wagi, nie przy­tła­cza oto­cze­nia cię­ża­rem swej bry­ły.

Cena od
Cena:9120,45PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:9120,45PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Wysokość:46 cm
Średnica:150 cm
Waga:1834 kg.
Wolnostojące siedzisko betonowe, o średnicy ø150cm, oraz wysokości 46cm. Produkt posiada fazowanie w postaci zaokrąglenia na wysokości 35cm. Wyrób dostarczony  w 1  elemencie,  gotowy do montażu. Wyrób betonowy zbrojony, impregnowany powierzchniowo.