Ławka CUBE 41 deco

Nowoczesna ławka miejska, dostępna w bogatej palecie kolorów betonu architektonicznego.Nowoczesna ławka miejska, dostępna w bogatej palecie kolorów betonu architektonicznego.Nowoczesna ławka miejska, dostępna w bogatej palecie kolorów betonu architektonicznego.
Nowoczesna ławka miejska, dostępna w bogatej palecie kolorów betonu architektonicznego.
Nowoczesna ławka miejska, dostępna w bogatej palecie kolorów betonu architektonicznego.
Nowoczesna ławka miejska, dostępna w bogatej palecie kolorów betonu architektonicznego.

Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Wy­bar­wie­nia to ko­lo­ry ba­zo­we be­to­nu - sza­ry i bia­ły na ba­zie tych ce­men­tów, oraz bar­wio­ne w ma­sie z uży­ciem ko­lo­ry­sty­ki pig­men­tów do be­to­nu lub ma­lo­wa­ne we­dług pa­le­ty RAL dla po­trzeb Klien­ta. Ławka wyposażona została w drewniane siedzisko.

Cena od
Cena:1412,04PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
WYBIERZ Kolor drewnaTwój wybór Kolor drewna:
Cena:1412,04PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:41 cm
Szerokość:41 cm
Wysokość:45 cm
Waga:165 kg.
Wolnostojąca ławka betonowa bez oparcia o wymiarach-(dł. x szer. x wys.) 41x 41x 45cm, z wygodnym siedziskiem wykonanym z drewna iglastego, montowanym do elementu betonowego. Siedzisko stanowią trzy deski o wymiarach: 39,8x12,6x3,8cm. Element betonowy zbrojony.