Kosz uliczny "WEGA" deco poj. 30 l

Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych. Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych. Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych. Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych. Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych.
Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych.
Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych.
Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych.
Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych.
Kosz uliczny z serii WEGA w wersji z betonu architektonicznego. Dostępna w szerokiej ofercie wariantów kruszyw naturalnych.

Kosz uliczny WEGA deco – do­sto­so­wa­ny do ław­ki WEGA deco za­rów­no wy­mia­ra­mi jak i kształ­tem. Do­brze pre­zen­tu­je się w ze­sta­wie­niu z ław­ką ale i osob­no. Jest to nie­wiel­kiej po­jem­no­ści kosz o pod­sta­wie kwa­dra­to­wej i okrą­głym wkła­dzie z bla­chy ocyn­ko­wa­nej wy­po­sa­żo­nym w po­piel­nicz­kę peł­nią­cą funk­cję uchwy­tu. Nie­du­ża, pro­sta bry­ła ko­sza dys­kret­nie speł­nia­jąc swo­ją głów­ną funk­cję, uatrak­cyj­ni mniej­sze prze­strze­nie uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej a tak­że bu­dyn­ki, do­da­jąc im no­wo­cze­sne­go cha­rak­te­ru

Cena od
Cena:1694,94PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:1694,94PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:40 cm
Szerokość:40 cm
Wysokość:46.5 cm
Waga:92 kg.

Kosz uliczny o wymiarach zewnętrznych (dł. × szer. × wys.) równych: 40 × 40 × 46,5cm. Wymiary wewnętrzne wyrobu (ø górą/ dołem) równe 32/29,5cm.Kosz posiada pojedyncze fazowanie z każdej strony o szerokości 5mm. Pojemność kosza wynosi 30L. Kosz stworzony w technologii betonu architektonicznego, wykończenie w postaci powierzchni gładkiej.Wyposażeniem dodatkowym jest wkład wykonany z blachy ocynkowanej z popielniczką. Kosz betonowy zbrojony, bez dna. Wrób nie nadaje się dostosowania w miejscach naroażonych na kontakt ze solami odladzającymi.