Kosz uliczny sześciokątny 45 ltr

Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego. Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego.
Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego.
Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego.
Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego.
Kosz sześciokątny wyposażony we wkład stalowy pojemności 45 litrów. Kosz wykonany w technologii betonu płukanego.

Ko­sze ulicz­ne sze­ścio­kąt­ne o po­jem­no­ści 45 li­trów, wy­so­ko­ści 70 cm z wkła­dem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej — to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­ny wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia. Ko­sz ulicz­ny wy­ko­nany w tech­no­lo­gii be­to­nu płu­ka­ne­go.

Cena od
Cena:1383,75PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1383,75PLN
Ilość(szt.):
Kosz uliczny o wymiarach zewnętrznych : (dł. × szer. × wys.) 43,9×38x70cm. Posiada otwór odwadniający o wymiarach ø4cm górą zbieżne do dołu  na ø3cm.. Grubość ścianki w górnej części (na długości/szerokości) równa 4,6/4cm. Wymiary dna kosza (dł. × szer.) 30×26cm. Głębokość wyrobu wynosi 64cm do dna. Od dołu podstawa o wymiarach (dł. × szer.) 34×39,3cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego.

Kupujący ten produkt kupili także: