Kosz uliczny ośmiokątny PRIMA 40 ltr

Najmniejszy z ośmiokątnych koszy z serii PRIMA 40 ltr. Wykonany w technologii betonu płukanego. Wyposażony we wkład ze stali nierdzewnej. Najmniejszy z ośmiokątnych koszy z serii PRIMA 40 ltr. Wykonany w technologii betonu płukanego. Wyposażony we wkład ze stali nierdzewnej.
Najmniejszy z ośmiokątnych koszy z serii PRIMA 40 ltr. Wykonany w technologii betonu płukanego. Wyposażony we wkład ze stali nierdzewnej.
Najmniejszy z ośmiokątnych koszy z serii PRIMA 40 ltr. Wykonany w technologii betonu płukanego. Wyposażony we wkład ze stali nierdzewnej.
Ko­sz ulicz­ny „PRI­MA” o pojemności 40 litrów o wymiarach zewnętrznych 56,5 x 56,5 x wys. 69cm, po­sia­da­ kształt ścię­te­go ośmio­kąt­ne­go stoż­ka bez dna, z cha­rak­te­ry­stycz­ną za­ła­ma­ną kra­wę­dzią o ką­cie 45 stop­ni, wspól­ną dla wszyst­kich wy­ro­bów z se­rii PRI­MA. Du­ża pod­sta­wa ko­sza i jego cię­żar czy­ni go sta­bil­nym i od­por­nym na dzia­ła­nie wan­da­li­zmu. Ofer­ta firmy STYL-BET za­wie­ra trzy wiel­ko­ści ko­sza 40, 70 i 90 li­trów, każ­dy z wkła­dem na od­pad­ki, wy­ko­na­nym z bla­chy ocyn­ko­wa­nej, z jed­ną po­piel­nicz­ką.
Cena od
Cena:1484,61PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1484,61PLN
Ilość(szt.):
Kosz uliczny o wymiarach zewnętrznych (dł. × szer. × wys.) równych: 56,5 × 56,5 × 69cm. Wymiary wewnętrzne wyrobu (ø górą/ dołem) równe 34/28,5cm. Wyposażeniem jest wkład o poj. 40 l. z popielnicą  wykonany z blachy ocynkowanej. Wykończenie w technologii betonu płukanego.