Kosz uliczny okrągły 120 ltr z pokrywą

Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice. Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice. Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice. Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice.
Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice.
Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice.
Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice.
Nowoczesny kosz uliczny dostępny w wielu wariantach kolorystycznych. Kosz o pojemności 120 litrów, wyposażony w pokrywę, opcją dodatkową do kosza są popielnice.

Kosz ulicz­ny okrą­gły o po­jem­no­ści 120 li­trów, śred­ni­cy 61 cm i wysokości 81 cm z po­kry­wą za­bez­pie­czo­ną an­ty­ko­ro­zyj­nie oraz ma­lo­wa­ną prosz­ko­wo do­stęp­ną w ko­lo­rach z pa­le­ty RAL. Po­jem­nik wy­po­sa­żo­ny jest w peł­ną me­ta­lo­wą po­kry­wę z rącz­ką, za­bez­pie­cza­ją­cą przed opa­da­mi at­mos­fe­rycz­ny­mi oraz we­wnętrz­ną ob­ręcz do mo­co­wa­nia wor­ka fo­lio­we­go.

Cena od
Cena:2488,29PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:2488,29PLN
Ilość(szt.):
Kosz uliczny okrągły o wymiarach zewnętrznych (średnica × wys. × średnica przed podstawą) ø61cm × 81cm × ø59cm, wewnętrznych: ø52cm na wysokości 4 cm od góry, następnie 50cm, przy dnie 48,2cm. Wyrób posiada podstawę o wysokości 4cm i średnicy 50cm. Przy przejściu do podstawy fazka pojedyncza -  zaokrąglenie o promieniu r=1cm. Kosz posiada otwór odwadniający o ø3cm, zbieżny ku dołowi na ø2,5cm. Pokrywa stalowa. Wykończenie w technologii betonu płukanego. Kosz wyposażony jest w pokrywę.