Donica ROZA 160

Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni. Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni. Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni. Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni.
Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni.
Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni.
Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni.
Duża donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w szerokiej ofercie wariantów wykończenia powierzchni.

Do­ni­ca Roza 160 cha­rak­te­ry­zu­je się du­ży­mi wy­mia­ra­mi, któ­re po­zwa­la­ją na swo­bod­ne umiesz­cze­nie w niej krze­wów czy na­wet mniej­szych drzew. Bo­ga­ta gama ko­lo­rów kru­szyw w ja­kiej do­stęp­na jest Roza, uła­twia jej wkom­po­no­wa­nie w każ­dą więk­szą prze­strzeń, np. pla­ce czy dep­ta­ki.

Cena od
Cena:6657,99PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:6657,99PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:160 cm
Szerokość:160 cm
Wysokość:110 cm
Waga:2800 kg.
Donica betonowa, kwadratowa o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 160 × 160 × 110cm. Dno donicy skierowane w kierunku otworu odwadniającego ze spadkiem 4,96%. Otwór odwadniający o wymiarach ø9cm górą zbieżny do dołu  na ø4cm. Wymiary wewnętrzny donicy: (dł. × szer.) 140×140cm. Grubość ścianki w górnej części równa 10cm, w dolnej 15cm. Wymiary dna donicy 130×130cm. Głębokość wyrobu wynosi 97,5/94,5cm do dna. Na krawędziach zewnętrznych I rogach donica posiada fazowanie pojedyncze o długości 14mm pod kątem 45°. Wykończenie w technologii betonu płukanego.