Donica ROMANA

Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego. Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego. Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego. Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Duża a zarazem płytka donica betonowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Donica przeznaczona jest do użytku zewnętrznego.
Romana to do­ni­ca o płyt­kim ko­ry­cie użyt­ko­wym i du­żej po­wierzch­ni do na­sa­dzeń ro­ślin ozdob­nych. Jej sze­ro­ka i pła­ska for­ma daje moż­li­wość za­sto­so­wa­nia na du­żych prze­strze­niach na­wierzch­ni.Swo­im kształ­tem i for­mą do­sko­na­le pa­su­je w ze­sta­wie­niu z do­ni­cą Re­na­ta. W ofer­cie wy­stę­pu­je w peł­nej ga­mie ko­lo­rów i kru­szyw.
Cena od
Cena:2762,58PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:2762,58PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:130 cm
Szerokość:130 cm
Wysokość:30 cm
Waga:550 kg.
Donica betonowa, kwadratowa o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 130x130x30cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego. Donica wyposażona jest w otwór odwadniający.