Donica ROCA deco

Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys. 100 cm. Wykonana w technologii betonu architektonicznego.

Donica Roca deco to nasza największa kwadratowa donica z betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej.

Cena od
Cena:5207,82PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:5207,82PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:100 cm
Szerokość:100 cm
Wysokość:100 cm
Waga:800 kg.
Donica kwadratowa, w postaci bryły wolnostojącej, o wymiarach zewnętrznych: (długość x szerokość x wysokość) 100 x 100 x 100cm,  wykonana w technologii betonu architektonicznego. Donica posiada otwór odwadniający.