Donica Renata

Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego. Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego. Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego. Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego. Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego.
Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego.
Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego.
Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego.
Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego.
Kwadratowa, wysoka donica betonowa. Wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystyczną warstwą odsłoniętego kruszywa naturalnego.
RENATA jest to do­ni­ca o bar­dzo sta­tecz­nej i so­lid­nej pod­sta­wie, a jed­no­cze­śnie smu­kłej for­mie.Po­przez tę jed­ność geo­me­trii wy­rób cha­rak­te­ry­zu­je głę­bo­kie ko­ry­to, po­zwa­la­ją­ce do­ko­ny­wać na­sa­dzeń z bar­dzo sze­ro­kiej gamy ro­ślin i drze­wek. Za­sto­so­wa­nie wy­ro­bu to wszel­kie te­re­ny ze­wnętrz­ne za­rów­no na­wierzch­nie zie­lo­ne, jak i na­wierzch­nie utwar­dzo­ne. Donica wykonana w technologii betonu płukanego.
Cena od
Cena:3400,95PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:3400,95PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:65 cm
Szerokość:65 cm
Wysokość:100 cm
Waga:550 kg.
Donica betonowa, kwadratowa o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 65x65x100cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego. Donica wyposażona została w otwór odwadniający.