Donica RACA deco

Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego. Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego. Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego. Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego. Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Duża donica kwadratowa, wykonana w technologii betonu architektonicznego.
Donica RACA deco o wymiarach zewnętrznych 100 x 100 x wys.50cm to kwadratowa donica z betonu architektonicznego. Jej no­wo­cze­sny de­sign z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je zwo­len­ni­ków współ­cze­snych kształ­tów. Pro­sto­ta for­my, su­ro­wość ma­te­ria­łu i wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia, two­rzą es­te­tycz­ny ele­ment ar­chi­tek­tu­ry miej­skiej.
Cena od
Cena:3696,15PLN
WYBIERZ kolor betonuTwój wybór kolor betonu:
Cena:3696,15PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:100 cm
Szerokość:100 cm
Wysokość:50 cm
Waga:430 kg.
Donica kwadratowa, w postaci bryły wolnostojącej, o wymiarach zewnętrznych: (długość x szerokość x wysokość) 100 x 100 x 50cm,  wykonana w technologii betonu architektonicznego. Donica posiada otwór odwadniający.
Donica RACA deco wykonana w technologii betonu architektonicznego<span id=