Donica OLIVIA

Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.
Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.
Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.
Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.
Donica OLIVIA wykonana w technologii betonu płukanego z charakterystycznie zaokrąglonymi krótkimi ścianami.

Betonowa donica miejska wykonana w technologii betonu płukanego. Dostępna w bogatej ofercie kolorystcznej. Do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią i es­te­tycz­ny­mi efek­ta­mi łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i z za­bu­do­wą po­se­sji. W za­leż­no­ści od po­trzeb klien­tów pre­zen­to­wa­ne wiel­ko­ści i for­my do­nic da­ją moż­li­wość za­sto­so­wa­nia ich w sze­ro­kim za­kre­sie.

Cena od
Cena:1244,76PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1244,76PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:132 cm
Szerokość:32 cm
Wysokość:44 cm
Waga:200 kg.
Donica betonowa o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 130x32x44cm. Posiada dno
ze spadkiem (na dł./szer.) 3,4/23,5% w kierunku otworu odwadniającego o wymiarach ø3cm górą zbieżne do dołu na ø2cm. Wymiary wewnętrzny donicy: (dł. × szer.) 122×22cm. Grubość ścianki w górnej części równa 5cm, w dolnej 6cm. Wymiary dna donicy (dł. × szer.) 120×20cm. Głębokość wyrobu wynosi 38/40cm do dna. Donica posiada podstawę o wymiarach (dł. × szer.) 130×30cm. Końce wyrobu zakończone łukami o promieniach (zew./wew.) 16/11cm.  Wykończenie w technologii betonu płukanego.