Donica Maryla

Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.
Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.
Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.
Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.
Donica MARYLA wersja wykonana w technologii betonu płukanego, dostępna w prawie 40 wariantach wykończenia powierzchni.
Do­ni­ca bez dna (op­cja z dnem do­stęp­na) do za­sto­so­wa­nia za­rów­no na na­wierzch­niach utwar­dzo­nych, jak i zie­lo­nych. Moc­na i sta­bil­na po­zwa­la na kom­po­no­wa­nie róż­nych form zie­le­ni — ma­łych i du­żych. Dzię­ki sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­ry­stycz­nej bę­dzie do­sko­na­łym do­peł­nie­niem es­te­tycz­nym dla Klien­tów wy­ma­ga­ją­cych uatrak­cyj­nie­nia prze­strze­ni.
Cena od
Cena:2327,16PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:2327,16PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Średnica:115 cm
Wysokość:80 cm
Waga:560 kg.

Donica okrągła o wymiarach zewnętrznych: (średnica × wysokość)- ø115cm × 80cm. Grubość ścianki: góra - 7cm, dół – 8cm. Donica bez dna. Wykończenie w technologii betonu płukanego.