Donica Martyna

Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.
Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.
Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.
Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.
Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.
Donica z betonu płukanego MARTYNA o średnicy fi 56 cm. Wysokość donicy 28 cm.
Martyna to okrągła donica ogrodowo-parkowa, wykonana w technologii betonu płukanego. Do­ni­ce se­rii M — do­stęp­ne w czte­rech wer­sjach, cie­ka­wie kom­po­nu­ją się z zie­le­nią oraz oto­cze­niem, sta­no­wiąc istot­ny ele­ment ulic na­szych miast. Przed skle­pem, ka­wiar­nią są ak­cen­tem wejść, two­rząc wi­zy­tów­kę obiek­tu, jego cha­rak­ter i kli­mat, przy­cią­ga­jąc es­te­tycz­nym wy­glą­dem oraz ory­gi­nal­no­ścią swo­jej fak­tu­ry.
Cena od
Cena:471,09PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:471,09PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Średnica:54 cm
Wysokość:28 cm
Waga:38 kg.
Donica betonowa, okrągła o średnicy zew. ø54cm, wew. ø46cm, wys. 28cm. Wyrób posiada otwór odwadniający o średnicy ø4cm górą, zbieżne do dołu na ø2cm. Donica posiada podstawę o średnicy ø25cm, wys. 5cm. Głębokość donicy do otworu odwadniającego równa 23cm. Grubość ścianki góry wyrobu równa 4cm. Fazowanie pojedyncze - zaokrąglenie łukiem o promieniu r=2cm od góry obustronnie. Wykończenie w technologii betonu płukanego.