Donica IRMA

Donica betonowa wykonana z betonu barwionegoDonica betonowa wykonana z betonu barwionego
Donica betonowa wykonana z betonu barwionego
Donica betonowa wykonana z betonu barwionego

Do­ni­ce cha­rak­te­ry­zu­ją się du­żą po­wierzch­nią pod­sta­wy, przez co są sta­tecz­ne i sta­bil­ne, a do­sta­tecz­na głę­bo­kość ko­ry­ta po­zwa­la na sa­dze­nie ro­ślin i krze­wów wie­lo­se­zo­no­wych. Wy­ko­na­ne są z be­to­nu bar­wio­ne­go w ca­łej ma­sie i za­bez­pie­czo­ne do­dat­ko­wo im­pre­gna­tem uszczel­nia­ją­cym od­por­nym na prze­bar­wie­nia. 

Cena od
Cena:1243,53PLN
WYBIERZ Beton barwionyTwój wybór Beton barwiony:
Cena:1243,53PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:125 cm
Szerokość:50 cm
Wysokość:40 cm
Waga:191 kg.
Donica betonowa, prostokątna o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 120x40x25cm. Posiada otwór odwadniający o wymiarach ø4cm górą zbieżny do dołu na ø3cm. Wymiary wewnętrzne (dł. × szer.) 102×29cm, zaokrąglenie na końcach łukiem o promieniu r=14,5cm. Wymiary dna donicy (dł. × szer.) 82×7cm, zaokrąglanie na końcu łukiem o promieniu r=3,5cm. Grubości ścianek w najcieńszych miejscach ( na dł./szer.) od góry równe 9/5,5cm, natomiast przy dnie donicy 19/16,5cm. Głębokość mierzona do dna donicy wynosi 20cm. Wykończenie w technologii betonu barwionego.