Donica BRYGIDA

Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.
Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.
Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.
Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.
Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.
Brygida to duża kwadratowa donica zewnętrzna wykonana w technologii betonu płukanego.

Brygida to duża kwadratowa donica wykonana w technologii betonu płukanego. Wiel­kość oraz bo­ga­ta ofer­ta kru­szyw to atu­ty do­ni­cy, któ­ra swo­ją for­mą po­zwa­la na efek­tow­ne wy­eks­po­no­wa­nie du­żych ele­men­tów zie­le­ni przy cią­gach pie­szych, par­kin­gach itp. Jej kształt i wy­mia­ry są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych prze­strze­niach.

Cena od
Cena:6233,64PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:6233,64PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:150 cm
Szerokość:150 cm
Wysokość:90 cm
Waga:1480 kg.
Donica betonowa, kwadratowa o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 150 × 150 × 90cm. Posiada otwory odwadniające o wymiarach ø3cm, po dwa na każdym boku na wysokości (do środka) 10cm i długości (od krawędzi bocznej) 54cm. Wymiary wewnętrzny donicy: (dł. × szer.) 136×136cm. Grubość ścianki w górnej części równa 7cm, w dolnej 8,75cm. Wymiary dna donicy 132,5×132,5cm. Dno posiada spadek 3,78% w kierunku środka donicy. Głębokość wyrobu wynosi 83/80,5cm do dna. Z każdej strony fazowanie o szerokości 14,1mm pod kątem 45°. Wykończenie w technologii betonu płukanego.