Donica ALEKSANDRA

Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego. Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego. Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego. Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego.
Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego.
Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego.
Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego.
Sześciokątna donica zewnętrzna, dostępna w szerokiej ofercie kolorów betonu płukanego.
Donica miejska Aleksandra o wysokości 53 cm, to pro­po­zy­cja fir­my do wy­ko­rzy­sta­nia więk­szych ele­men­tów zie­lo­nych. Swo­ją for­mą i bo­ga­tą ofer­tą ko­lo­rów sta­no­wić mo­że do­sko­na­ły ele­ment uzu­peł­nia­ją­cy prze­strzeń ogro­dów, pla­ców, skwe­rów, bu­dyn­ków uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.
Cena od
Cena:1421,88PLN
WYBIERZ Kolor kruszywaTwój wybór Kolor kruszywa:
Cena:1421,88PLN
Ilość(szt.):
Dane techniczne
Długość:80 cm
Szerokość:70 cm
Wysokość:53 cm
Waga:230 kg.
Donica betonowa, sześciokątna o wymiarach zewnętrznych: (dł. × szer. × wys.) 80,8×70x54cm. Posiada dno ze spadkiem 1,86% w kierunku otworu odwadniającego o wymiarach ø4cm górą zbieżne do dołu na ø3cm. Grubość ścianki w górnej części (na długości/szerokości) równa 5,8/5cm, w dolnej10,4/9cm. Wymiary dna donicy (dł. × szer.) 74×64cm. Głębokość wyrobu wynosi 47/47,5cm do dna. Od dołu podstawa o wymiarach (dł. × szer.) 59×68,1cm. Wykończenie w technologii betonu płukanego.

Sześciokątna donica wykonana w technologii betonu płukanego

Kupujący ten produkt kupili także: